ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 5, Suphan Buri
ที่อยู่ 85 หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี 72000
website www.specialcenter5.go.th
e-mail : special_ed5@outlook.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-960072
หมายเลขโทรสาร 035-960072
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต5-จสุพรรณบุรี/880127252079647
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวราภรณ์ เมฆขาว
เบอร์โทรศัพท์ : 0819116014
e-mail : wploy_17@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวัชรี ชนินยุทธวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089 0576405
e-mail : watcharee_chanin@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุกัญญา อินทมา
เบอร์โทรศัพท์ : 097 2423445
e-mail : su.sukanya7685@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :