ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 4, Trang
ที่อยู่ 23 หมู่ 4 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000
website www.specialcenter4trang.go.th
e-mail : specialedu4trg@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-501191-2
หมายเลขโทรสาร 075-501191
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-เขตการศึกษา-4-จังหวัดตรัง-317870321609751/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ : 061-9516661
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอังสนา มากมูล
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6846286
e-mail : augsanuch@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี
เบอร์โทรศัพท์ : 095 2561003
e-mail : jiraemma@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -