ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 2, Yala
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
website www.school.obec.go.th/yalaspecial2
e-mail : special02@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299581
หมายเลขโทรสาร 073-299581
facebook https://www.facebook.com/yalaspecial2/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอฮนา แก้วสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2704007
e-mail : rohna_kaw@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอารีย์ เพชร์ชิต
เบอร์โทรศัพท์ : 080-3361979
e-mail : areejung_la@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย สุวรรณรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2877527
e-mail : somchai4631@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -