ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
ชื่อโรงเรียน(eng) Regional Special Education Center 1, Nakhon Pathom
ที่อยู่ 55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่-หมอศรี) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
website www.sec01.ac.th
e-mail : sp.edu01@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4976411, 02-4976414
หมายเลขโทรสาร 02-4976400
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004256405670&fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอมร เผ่าเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 097-1288999
e-mail : amornphaomuang@gamil.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2155425
e-mail : pichet1820@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเนตรชนก รินจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4851415
e-mail : fakfang.netchanok@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -