ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ
ชื่อโรงเรียน(eng) Central Special Education Center, Bangkok
ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
website http://www.csec.ac.th/
e-mail : csec@csec.ac.th, spedubkk@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2474685-6
หมายเลขโทรสาร 02- 2474685
facebook https://www.facebook.com/spedubkk?ref=hl
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2722313
e-mail : sichusak70@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต
เบอร์โทรศัพท์ : 083 5416194
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4656426
e-mail : wonpor@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -