ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Southern Region School for the Blind, Surat Thani
ที่อยู่ 224 หมู่4 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
website www.srblind.ac.th
e-mail : urtblind761@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-297720
หมายเลขโทรสาร 077297721
facebook https://www.facebook.com/SBT077297720
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิตรา เรืองมณี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5386991
e-mail : chittra1961@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางซัลมา เสลาคุณ
เบอร์โทรศัพท์ : 090-5694539
e-mail : sal.may2504@gamil.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางลักษ์ตวรรณ ปานเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7837180
e-mail : lucktawan.k@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.วรรณรัตน์ พวงมาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 095-3388777
e-mail : pook882@hotmail.com