ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Northern Region School for the Blind under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Chiang Mai
ที่อยู่ 41 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
website www.cmblind.ac.th
e-mail : cmblind@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-278009
หมายเลขโทรสาร 053-815137
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์-จังหวัดเชียงใหม่-113005052150859/
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประมวล พลอยกมลชุณห์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9936536
e-mail : pramuan_ploy@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมธุฤดี ชัยชนะ
เบอร์โทรศัพท์ : 089 4319260
e-mail : kunmae_nong@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -