ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Udon Thani School for the Deaf, Udon Thani
ที่อยู่ 153 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
website www.sites.google.com/site/sssodudonthani/home
e-mail : sodudonthani@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-111236
หมายเลขโทรสาร 042-111237
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี/123383147686372
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชวนพิศ บุบผา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0539545
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาคภูมิ วิวัจนสิรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 064-4368657
e-mail : paeu4870878@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :