ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Songkhla School for the Deaf, Songkhla
ที่อยู่ 11 ถนนกาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
website www.sodsongkhla.net
e-mail : sod-songkhla@hotmail.ci,th
หมายเลขโทรศัพท์ 074-212516
หมายเลขโทรสาร 074-218301
facebook https://m.facebook.com/sodsongkhla
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอภิรัฐ จันทรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2769685
e-mail : Aphirat2514@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปิยวรรณ วารีกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9950897
e-mail : piya_wan@windowsliye.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมณฑิตา บิลเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 098-9500456
e-mail : kluay-m@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -