ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อโรงเรียน(eng) Roi Et School for the Deaf, Roi Et
ที่อยู่ 204 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
website www.sotroiet.com
e-mail : sotroiet_spe@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 043-569278
หมายเลขโทรสาร 043-569278
facebook https://www.facebook.com/sot101
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวัชรพล มนตรีภักดี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5368432
e-mail : montriphakdi@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 063-7384141
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :