ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อโรงเรียน(eng) Mukdahan School for the Deaf, Mukdahan
ที่อยู่ 107 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
website http://www.sodmukdahan.ac.th
e-mail : sod_muk@yahoo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-672126
หมายเลขโทรสาร 042-672055
facebook https://www.facebook.com/SODMUK
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชาติ คำวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6515464 085-3063358
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉันทะ สีแก่
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6689951
e-mail : room_studio@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุสรณ์ ปะทะวัง
เบอร์โทรศัพท์ : 086 2567237
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -