ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchabun School for the Deaf, Phetchabun
ที่อยู่ โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนอำเภอเมือง-บ้านนายม ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
website http://www.sotphetchabun.com
e-mail : sotphetchabun@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-029839
หมายเลขโทรสาร 056-029839
facebook https://www.facebook.com/sotphet
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอรนลิน จินะฝัน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2728174
e-mail : ornnalin5651@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวนิดา จิตรอาษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4404106
e-mail : krudaw.2008@gmal.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุธิตา ราชพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6656928
e-mail : Sutita.6928gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวราตรี สุทธหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 091 8539905
e-mail : soothluang2518@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล จิตรอาษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089 7022090
e-mail : jitarsa75@gmail.com