ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
ชื่อโรงเรียน(eng) Phang-nga School for the Deaf, Phang-nga
ที่อยู่ 16/2 หมู่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
website www.sodphangnga.thai.ac/home/
e-mail : deaf.phangnga@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 076-670327
หมายเลขโทรสาร 076-670327
facebook https://www.facebook.com/people/โรงเรียนโสตศึกษา-จังหวัดพังงา/100009026383061
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6740917
e-mail : rinya2511@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพรรณทิวา ยะถา
เบอร์โทรศัพท์ : 084 6553959
e-mail : pantiwa143@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -