ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Prachin Buri School for the Deaf, Prachin Buri
ที่อยู่ 120 หมู่ 17 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
website www.sodprachin.net
e-mail : sodprachin09@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 037-210934
หมายเลขโทรสาร 037-210935
facebook https://www.facebook.com/sodprachin
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8781788
e-mail : Narak2312@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ
เบอร์โทรศัพท์ : 098 3636902
e-mail : uthaiwan689@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวลลิตา วงทวี
เบอร์โทรศัพท์ : 080 9395193
e-mail : Lalita58wong@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -