ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Nonthaburi School for the Deaf, Nonthaburi
ที่อยู่ 17/20 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
website -
e-mail : ssnonburi@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5717052
หมายเลขโทรสาร 02-5714193
facebook www.facebook.com/sodnontahburi
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเชาวลิต รนขาว
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9143520
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวบุศดี คุ้มบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7021379
e-mail : butdi8@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญฤทธิ์ รัตนวิจัตร
เบอร์โทรศัพท์ : 085 4812917
e-mail : nuad.non@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -