ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Si Thammarat School for the Deaf, Nakhon Si Thammarat
ที่อยู่ 37 ถนนทุ่งสง-นาบอน ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
website www.sodnakhonsi.com
e-mail : book_ed@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-302197
หมายเลขโทรสาร 075-302197
facebook https://www.facebook.com/sotnakhon
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางผิวพรรณ เชาวภาษี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7686097
e-mail : phiwpan1158@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนตรี รัตนมณี
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2896519
e-mail : spymon2@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.วรรณรัตน์ พวงมาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 095-3388777
e-mail : pook882@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -