ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Pathom School for the Deaf, Nakhon Pathom
ที่อยู่ 69 ตำบลวัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
website https://ssnp.thai.ac/home/
e-mail : ss.np@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-332309 , 034-227669
หมายเลขโทรสาร 034-227670
facebook https://www.facebook.com/ssnpschool
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5332234
e-mail : nicechaiyamat@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.วัลลี จันทร์แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9755481
e-mail : wanlee_wan@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุนทรี ปู่เถา
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2614653
e-mail : suntaree2523@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -