ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดตาก
ชื่อโรงเรียน(eng) Tak School for the Deaf, Tak
ที่อยู่ 60/18 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
website http://www.sotetak.ac.th
e-mail : deaftak@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-894196
หมายเลขโทรสาร 055-894149
facebook https://www.facebook.com/Tak.school.for.the.deaf
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพีรวัส นาคประสงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 064-2400431
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรา ชาลีชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 081 2834196
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐวรรธน์ พูพวงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 096-3391974
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประดิษฐ์ สุขเกษม
เบอร์โทรศัพท์ : 087 0999522
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -