ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อโรงเรียน(eng) Chaiyaphum School for the Deaf, Chaiyaphum
ที่อยู่ 294 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
website www.deafchaiyaphum.ac.th
e-mail : sschaiyaphum@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-854307
หมายเลขโทรสาร 044-854307
facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004574206256
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสรายุทธ ภูคัสมาส
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8570534
e-mail : sarayoot2522@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำ
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6546414
e-mail : sombut_113@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจารุรัตน์ ปลื้มชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 083 2752962
e-mail : pimpeepee1928@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวริศายศวี โพธิ์หอม
เบอร์โทรศัพท์ : 098 6518959
e-mail : nwari2519@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -