ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Chon Buri School for the Deaf, Chon Buri
ที่อยู่ 90 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
website www.chonburideaf.ac.th
e-mail : chondeaf@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-382638
หมายเลขโทรสาร 038-382029
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธนภร ฤทธิแผลง
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1455653 062-2956495
e-mail : taranut_@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0167499
e-mail : patchanan.hor@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ธัญลักษณ์ นิติภากรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8639266
e-mail : kunaight@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.กมลวรรณ สิทธิเขตรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9009623
e-mail : ksitthikhetkarn@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชิต วันสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 064-2411419
e-mail : wansuk0886191165@gmail.com