ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Khon Kaen School for the Deaf, Khon Kaen
ที่อยู่ 93 ถนนเหล่านาดี ซ.ปัญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
website http://sskkschool.ac.th
e-mail : sskhonkaen@gmail.com, sskhonkaen@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-221751
หมายเลขโทรสาร 043-222962
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพจน์ ชะพินใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9407784
e-mail : supotchapinjai2@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5454474
e-mail : iamkanithaka@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.กนกวรรณ คุ้มยา
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3354419
e-mail : kanokwan.noko@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -