ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Pan Loet School for the Deaf, Lop Buri
ที่อยู่ โสตศึกษาปานเลิศ ต.บางกระพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
website www.sodlopburi.ac.th
e-mail : PanlertSchool@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-700101-2
หมายเลขโทรสาร 036-700101-2
facebook https://www.facebook.com/parnlert.school
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9392515
e-mail : uvantana_kae@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนะ ผลบุญ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1302674
e-mail : nawin_28@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -