ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Debaratana School for the Deaf, Prachuap Khiri Khan
ที่อยู่ 2 หมู่ 9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
website www.tprs.ac.th
e-mail : tprsSchool@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-817128
หมายเลขโทรสาร 032-817129
facebook https://www.facebook.com/TPRS2560
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวราภรณ์ จึงสุวดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5612982
e-mail : houseoflada@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-1495495
e-mail : arm434343@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -