ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
ชื่อโรงเรียน(eng) Thung Maha Mek School for the Deaf, Bangkok
ที่อยู่ 55/1 ถนนอาคารสงเคราะห์ สาย 2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
website www.sotthung.ac.th
e-mail : sotthungmahamek@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2855618, 02-2860733
หมายเลขโทรสาร 02-2866129
facebook https://www.facebook.com/people/งานประชาสัมพันธ์-โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ/100003850850089
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสำเริง กิปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจุฑารัตน์ เรืองเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8397865
e-mail : jutharat7878@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -