ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ชื่อโรงเรียน(eng) Setsatian School for the Deaf under the Royal Patronage of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn, Bangkok
ที่อยู่ 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
website www.setsatian.ac.th
e-mail : Setsatian@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2418982, 02-2414738
หมายเลขโทรสาร 02-2418982
facebook https://www.facebook.com/setsatianschool
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปนัดดา วงค์จันตา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9653899
e-mail : por2704@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิรัช ภู่เล็ก
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1267977
e-mail : wipoolek@yahoo.co.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรจนา พวงทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3390088
e-mail : rojjananing@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -