ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ชื่อโรงเรียน(eng) Chai Nat Special Education School, Chai Nat
ที่อยู่ 366 หมู่ 6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
website www.chainatspecial.ac.th
e-mail : special.cnt@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-019715
หมายเลขโทรสาร 056-019715
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6661628
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน
เบอร์โทรศัพท์ : 064 3566956
e-mail : noolek2306@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 086 3608379
e-mail : dokyar.004.ging@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -