ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Sri Sangvalya Chiang Mai School, Chiang Mai
ที่อยู่ 50 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
website www.swcm.ac.th
e-mail : swcn16@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-498145
หมายเลขโทรสาร 053-498146
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวบัวเรียม พรมจีน
เบอร์โทรศัพท์ : 081 3874038
e-mail : kataeja_s@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมณิชญา ยอดมูลดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4721499
e-mail : manichaya_ch@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจษฎา ชนะเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0532096
e-mail : jesada_chanadej@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7961171
e-mail : 04411158@hotmail.com