ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Sri Sangvalya Khon Kaen School, Khon Kaen
ที่อยู่ 680 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
website www.Srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/th
e-mail : swkk2539@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-246493
หมายเลขโทรสาร 043-241188
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติ ฤาไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8618063
e-mail : sruechai@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพิญญา ใจมาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8690809
e-mail : pinya.jaimalai@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาพรรณ สิงขรอาจ
เบอร์โทรศัพท์ : 099 6565855
e-mail : sing.supa@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอมรรัตน์ หาญณรงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7962796
e-mail : papuyz967@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -