ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Si Thammarat School for the Disable
ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
website www.pkns.ac.th
e-mail : special53@outlook.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-355815
หมายเลขโทรสาร 075-355815
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว-ของจังหวัดนครศรีธรรมราช-1470810479832218/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวีระดี กองแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7030613
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -