ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Suphan Buri Panyanukun School, Suphan Buri
ที่อยู่ 75 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
website www.suphanburipanyanukul.org
e-mail : Suphanpanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-454099
หมายเลขโทรสาร 035-454099
facebook https://www.facebook.com/Suphanpanya
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8341477
e-mail : sorawee.dokkulab@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2659238
e-mail : wisamart.piya@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรุ่งนภา จันทร์ตรา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3286446
e-mail : rungnapachantra2521@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกัณหา คงหอม
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2918663
e-mail : kanhakonghom2564@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุธามาศน์ สุมเสพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 096-9401297
e-mail : suthamasnoo@hotmail.com