ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Songkhla Phatthana Panya School, Songkhla
ที่อยู่ 439/9 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
website www.geocities.ws/skpattana/
e-mail : skpp-school@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-330147
หมายเลขโทรสาร 074-330294
facebook https://th-th.facebook.com/SKpattana
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเดือนวดี เสนชู
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4384459
e-mail : duanwadee.4459@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธัญชนก คำวินิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8594993
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ปัทมา ชุมประทีป
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9590353
e-mail : chumprateep@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.วิไลพร คงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4753050
e-mail : wilaipornn2528@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ศิริพร คชรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 082-5156541
e-mail : s0848556511@gmail.com