ชื่อโรงเรียน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Lop Buri Panyanukun School, Lop Buri
ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
website www.lopbuirpanya.com/
e-mail : lopburipanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-613088
หมายเลขโทรสาร 036-613088
facebook https://www.facebook.com/lopburipanya?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรรถพงษ์ พลนิกร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1874123
e-mail : jinjoe13508@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางศศิธร ทองโชติ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2691319
e-mail : sasi-moon@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปรารถนา ศาลางาม
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2522585
e-mail : prattana2284@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.คณิศร พุ่มมา
เบอร์โทรศัพท์ : 064-9853649
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -