ชื่อโรงเรียน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Rayong Panyanukun School, Rayong
ที่อยู่ 114 หมู่1 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
website www.rayongpanya.ac.th
e-mail : rayongpanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-948605
หมายเลขโทรสาร 038-948605
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณ ชุมทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1507649
e-mail : neyduedee@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาโรจน์ สิทธิมังค์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5767763
e-mail : mit.sitti@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.สุกัญญา วุฒิรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6871644
e-mail : sukanya8821@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอนงค์ภัทร์ วางโต
เบอร์โทรศัพท์ : 062-9649856
e-mail : kruanongpat.wangto@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -