ชื่อโรงเรียน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
ชื่อโรงเรียน(eng) Phrae Panyanukun School, Phrae
ที่อยู่ 444 ถนนภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
website http://pyn.ac.th/
e-mail : phraepunyanukul@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-653276
หมายเลขโทรสาร 054-653277
facebook https://www.facebook.com/phraepunyanukul
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9246391
e-mail : pla-areechinnararak@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9534048
e-mail : chulalak25@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพนิดา เวรุริยะ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2482525
e-mail : nidawaruriya@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสายสุนีย์ แสงเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9184249
e-mail : aomsaisuneesang@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -