ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Phetchaburi Panyanukun School, Phetchaburi
ที่อยู่ 154 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
website www.pbpschool.ac.th
e-mail : pbpspecial@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032-772873
หมายเลขโทรสาร 032-772874
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระ กิ่งแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8309160
e-mail : wung_kk05@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1608985
e-mail : jeeb007@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ
เบอร์โทรศัพท์ : 096 5946354
e-mail : holiday_012@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -