ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงเรียน(eng) Phitsanulok Panyanukun School, Phitsanulok
ที่อยู่ 79 หมู่ 3 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
website www.plpanya.org
e-mail : pl_panyanukul@windowslive..com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-006290 ต่อ 101
หมายเลขโทรสาร 055-006290 ต่อ 102
facebook https://www.facebook.com/plpanyaschool
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรรถพล บัวชุม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1959527
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.สุพรรณี เทพอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3242999
e-mail : fah0956@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0542008
e-mail : golf_paopao@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมเกียรติ ศรีแย้มวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5655994
e-mail : somkriat2517@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -