ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Sawan Panyanukun School, Nakhon Sawan
ที่อยู่ 280 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
website www.school.obec.go.th/NakonSawansp
e-mail : Nkw_panyanukul@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-245124
หมายเลขโทรสาร 056-245125
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปกรณ์ อาจมิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1649586
e-mail : partmit@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประยุทธ์ พุกทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2837318
e-mail : comanber_p@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรวุฒิ ศรีบุญเรือง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3097773
e-mail : KK24052521@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรินทร์ สุขอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4545724
e-mail : narin.sukin@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางประทีป สุทัศน์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1097373
e-mail : prateep7373@gmail.com