ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Si Thammarat Panyanukun School, Nakhon Si Thammarat
ที่อยู่ 147 ถนนทุ่งสง-นาบอน ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
website www.nakhonsipunya.ac.th
e-mail : nakhonpanya@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 075-302198
หมายเลขโทรสาร 075-302196
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8918287
e-mail : phiangchai.2@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0734552
e-mail : jakkaphong.9@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.นิติภรณ์ กลิ่นมาลี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0536001
e-mail : janlovely@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :