ชื่อโรงเรียน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโรงเรียน(eng) Nakhon Ratchasima Panyanukun School, Nakhon Ratchasima
ที่อยู่ 72/23 ซอยมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
website http://www.nmpschool.ac.th
e-mail : nmp_korat@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 044-214983
หมายเลขโทรสาร 044-214984
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9660925
e-mail : Orrain.Hnoy@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6369376
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรพล ธุลีจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4666606
e-mail : Tong_thuleechan@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.วาสนา สุขเกษม
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2579399
e-mail : koyspedka@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 093 5589337
e-mail : kaewthanyarat0109@gmail.com