ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ชื่อโรงเรียน(eng) Chiang Rai Panyanukun School, Chiang Rai
ที่อยู่ 210 หมู่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ตู้ ปณ. 175 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
website www.crp.ac.th
e-mail : chiangraipanya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-2020351
หมายเลขโทรสาร 053-2020352
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7219953
e-mail : sintuvikul@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1155765
e-mail : yellow_dog_za@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ปวริศา ศิริตัน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-9532519
e-mail : bpawarisa0511@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวีศักดิ์ มังกร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2899669
e-mail : Taweesak99669@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :