ชื่อโรงเรียน โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
ชื่อโรงเรียน(eng) Chumphon Panyanukun School, Chumphon
ที่อยู่ 57 หมู่ 1 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
website http://www.chumphonpanyanukul.com
e-mail : chumporn.panya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-622784,
หมายเลขโทรสาร 077-622784
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8737261 081-2701339
e-mail : nopmanoeim@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิลป์ พรมแม้น
เบอร์โทรศัพท์ : 089 9184987
e-mail : sangsa2513@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิลป์ พรมแม้น
เบอร์โทรศัพท์ : 087 2340754
e-mail : promman0754@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวยุพเยาว์ คนซื่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 061 6329545
e-mail : vaniga.aim1997@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรุต เพ็ชรกำแหง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3061098
e-mail : nirut.takcenter@gmail.com