ชื่อโรงเรียน โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อโรงเรียน(eng) Chachoengsao Panyanukun School, Chachoengsao
ที่อยู่ 107 หมู่ 3 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
website www.cpk.ac.th
e-mail : cpk@cpk.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 038-088305
หมายเลขโทรสาร 038-089306
facebook https://www.facebook.com/panyanukool?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเงาแข เดือดขุนทด
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0907985
e-mail : tukta@cpk.ac.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8228269
e-mail : sauwapa@cpk.ac.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชรินย์ แกล้วกล้า
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -