ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Kalasin Panyanukun School, Kalasin
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 13 ถนนชลประทาน ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
website
e-mail : klspanyanukul@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-840842
หมายเลขโทรสาร 043-840847
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนวิถีอีสาน-159984234172850/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมีเกียรติ นาสมตรึก
เบอร์โทรศัพท์ : 043-840842
e-mail : boss1.tsd@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภัคร ภูจริต
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2543303
e-mail : kruphuk9898@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7794977
e-mail : poo.2523@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสถิตย์ เอกโชติ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8235655
e-mail : egachot01012527@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.อัจฉราภรณ์ เศษวิ
เบอร์โทรศัพท์ : 097-3215104
e-mail : artcharapron@gmail.com