ชื่อโรงเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Kawila Anukun School, Chiang Mai
ที่อยู่ 2/2 ถนนสันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
website www.kawila-anukul.ac.th
e-mail : info@kawila-anukul.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 053-244770
หมายเลขโทรสาร 053-240063
facebook https://th-th.facebook.com/KawilaAnukulSchool/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย จันทนา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1999697
e-mail : jsa4415@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณรงค์ นาตา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8764551
e-mail : tajoynt@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกรมิษฐ์ รัตนา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4347550
e-mail : mr.rattana@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจิราภา ทิศวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9517545
e-mail : soulmate_patzy001@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดธิดา ติณะมาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 088 0688140
e-mail : sudtida2006@hotmail.com