พล.อ. ดร. พหล สง่าเนตร ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

พล.อ. ดร. พหล สง่าเนตร ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงานโครงการสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนศึกษาพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่สถานศึกษาสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล และสถานประกอบการ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563