รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท พบเพื่อนครูที่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท พบเพื่อนครูที่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ และแวะมาให้กำลังใจครู นักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน (นางภัทริยาวรรณ พันธ์น้อย) ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท