.
ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ กับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดาในโอกาสมารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ กับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดาในโอกาสมารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สวนวันครู กระทรวงศึกษาธิการ


.
.
.
.