ประชุมเตรียมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 ณ ห้องประชุม สศศ. อาคาร สพฐ.2 ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ

https://www.unitedreplicawatch.net