ผอ. วิษณุ. โพธิ์ใจ. ได้เป็นประธานจัดดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุพิเศษ ของภาคเหนือ

วันที่ 11ก.ค. 63 ท่านประธานกลุ่ม 5 ผอ. วิษณุ. โพธิ์ใจ. ได้เป็นประธานจัดดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุพิเศษ. ของภาคเหนือ. ณ. รร. ราชประชานุเคราะห์57 จ. เพชรบูรณ์ เป็นวันแรก โดยได้คอยให้กำลังใจผู้เข้าสอบทุกคนและคณะกรรมการดำเนินการทุกท่าน. ได้ตรวจสอบทุกห้องสอบ ด้วยบรรยาศกาศที่อบอุ่น