ขอบคุณท่านหัวหน้ากริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

11/07/63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 #ขอบคุณท่านหัวหน้ากริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่ให้ความอนุเคราะห์รถสูบส้วมและเจ้าหน้าที่ มาสร้างความสุขให้กับลูกๆ รปค 31 #ขอบคุณที่ดูแลโรงเรียนเสมอมาค่ะ #อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์